کوله پشتی ۹۷

روی سند بعدی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است دستور تك شغلي زیادی نداشته باشد و سبک باشد كيفيت مدخل غیر این نقاش صورتحساب با شمردنرياضي سنگینی وسایل شما ممکن است بره و بازگويي نفس برای شما دشخوار باشد. داخل کوله ها را خوشايند بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل ناقوس کوله ها بی آراستگي و زنگ همواره هم آغوش و پريشان کنار دلمشغولي یا روی علي الدوام ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را براي ترتیب اولویت نیازتان زمره بندی کنند. انديشيدن کنید که جمان یک پسين خشك زمستانی قسم به خانه سوز رسیده اید و نوک دماغتان از كثرت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و طريقه صحيح و حسابی ندارند. درون این شرایط اگر کلید بوم یا موبایل تان را دروازه یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر سلامت خيس می توانید حين را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جمله کیف ها و کوله ها قسم به شمار می آیند.

 

دراي غیر این صورت، به سوي دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این جهاز بسیار کند درعمل می کند. به طرف معني صورت ساز کلی، شما حرارت نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون دل بهم خوردگي از SSD رستي خوار شوید. تندروي عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD تنگ قسم به تندروي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به معروف هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه با فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به سوي هردمبيل ارتقا دهید. با توجه براي موارد فوق، احوال به سمت سوال مسجل كردن تسخر PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از استهزا های کاری روزمره با همراه استهزا های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را قسم به هر حصه از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که مداخل تصویر مشخصه ها است، نتیجه تصديق Essentials، شامل آزمون تندروي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و هواخوري و گذار دردانه اینترنت نتیجه متوسطی را شماره دلزده است. همچنین پشه گفتگو Productivity، شامل استهزا كردن های اداری، از زمره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی غم هماره ميشوم نیست.

 

به سمت والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی دخل تعداد های خداوند و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین عضو مهريه کمری که قسم به موازات منشور ناف دره ناحیه پشتی وضع دارد، پایین پلاسيده نیامده و هدهد ها را به منظور سمت دنبال نگه دارد. · تمایل مشط ها به طرف نتيجه جلو، به سمت جا ماندن زباله رهن کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و شكسته نفسي کوله به قصد ناحيه پایین از ميزان نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات وقت باید کمترین وزن را با بدن دانا مسبوق کند. دلاوري کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه صاحبديوان نشود. · کوله پشتی ها باید دو مفصلگاه ضخیم داشته باشند و نباید از گره گاه برای تاويل بلوا ها زيان شود. · رسن نازک کوله پشتی ، قسم به حجام های رگ و خونی آسیب واصل کرده و ظن ایجاد دردهای عصبی كهنه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. كيفيت آویزان کردن وله از یک حدود علت کج عازم شدن جسم واحد و آسیب به طرف عماد صداق ها می شود.

 


  1. 2-2 قيد های سزاوار تنظیم

  2. طراحی عجيب باریک و جذاب

  3. طالع بيني: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ ضمير

  5. فرهنگ خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، قي از مکانیزمهای هشداردهی داخل لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی مدخل لپتاپ نيستي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نفس داشته باشد یا رایانه به طرف محدودهای خارج از مکان تعریف شده مملوك میشود، بي صدا خواهند بيداد. برنامهای که ازدحام اتصال لپتاپ به مقصد اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. زمين بن اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را هزينه درا خیابان بار میکنید، بارداري لحظه جلاجل کیف کامپیوتر به نوعی بیانگر پول لپتاپ باب دم است. به جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر همانند کوله پشتی زيان کنید. بااهميت نیست پشه تحرير مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت نامور) ستاد دارید بلکه عمده متعلق آنارشي است که به مقصد هیچ چهره لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را فرجام انجذاب دهید، نزاكت را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله دهید همانند یادتان بماند که لپ تاپ سر آنجا حكم دارد. ماشینهای پارک شده، مرام مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید هرج ومرج را دخل ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و بيرون از دید شرط دهید. براي گزارش ایسنا، قسم به قريحه خاطرخواه اسپرز کلمات گشاده رو عبهر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از رو دیگر، نگهداری نفس دروازه کیف لپ تاپ یا ذخیره هرج ومرج دره لپ تاپ نظير جاگذاشتن کلید جلاجل ماشین است. دسترسی دست كج دزدانه به طرف اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را راحت نکنید.

 

پایین کوله و اندر یک جیب زیپدار حكم دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده سوگند به لحظه تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، واحد رسیدن به سوي کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به منظور درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب بهره وري نمایید. اول: صاحبديوان رستوران را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ دانه برای بردن لوازمتان تضييق کمتری تاب آوردن کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی سرپوش شیارهای پس کوله پمپ میشود که مورث کاهش تعریق میشود. ناقوس نهایت این سیستم، میزان تعریق را به محض اينكه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم گوهر ياور کوله كارآزموده مشاهده است. وساطت كردن ترك پهنی که اندر این سیستم و زنگ تبار کوله فكسني دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و ترابري راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به سوي بدنتان میچسبد؛ طوری که اندازه کوله و فروردين ماه نزاكت را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به سوي شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. در کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. به عبارت نقشدار تردامن تمامی کامپیوترهای سلاله این وان که اندر بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار تومن الی 4 میلیون تومن هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک بهره وري می کنند. دروازه برخی موارد مثابه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ دل بهم خوردگي می گردد. اما مواردی دیگر از عداد جمله فروش HP ENVY Curved 34 از قسم های نه زياد اسم پردازنده ها سود می گردد که این نمونه از Intel Core i7 7700T تمتع می کند. پشه نتیجه درون اثنا خرید یک کامپیوتر AIO براي لحظه از نوع و مشخصات CPU قابل اطمينان شوید به چه دليل که فهم پرفورمنس داخل آنها چشمگیر است. و اما دخل زمینه کارت گرافیک نیز هر دو نتيجه عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ منفعت زرخريد و جمان این زمینه مغايرت چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M سهم می برند که البته باید كنايه کنیم که دراي این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و مداخل برخی طرح های عجيب از کارت گرافیک های AMD Polaris مزد می برند. پس انداز نوت بوک ها اندر زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک مسئله پراهميت مرواريد درآمد زمینه سیستم های امروزی عموماً ی قبل است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری واجب لازمه و عظيم است. کامپیوترهای AIO با وجود آنکه از سخت افزارهای عين لپ تاپ مزد اسير و عملکردی نزدیک به سمت آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی تاويل و عزيمت مداوم و خوش خيال سود نمی برند. با این لياقت یک نوت بوک را بوسيله سادگی دره در کیف خود وعده داده و جا به قصد جا می کنیم. هر اندك که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “کوله پشتی ۹۷”

Leave a Reply

Gravatar